VERGE AMB NEN

CAT/ Verge amb nen

Verge amb nen és un col·lectiu format per EloiRodríguez i Carla Cànovas.

ES/ Verge amb nen

Verge amb nen es un colectivo formado por Eloi Rodríguez y Carla Cànovas.

ENG/ Verge amb nen

Verge amb nen is a group formed by Eloi Rodríguez and Carla Cànovas.