Art i espai públic

Projectes d’art públic o comunitari per a acostar la cultura a les persones i com a mitjà de regeneració urbana, educació i empoderament ciutadà amb el territori.
El que a simple vista és una intervenció purament estètica, si es realitza dins de projectes de participació social genera noves dinàmiques en els territoris, dignifica l’espai i dota d’identitat i veu a col·lectius o reivindicacions. El paper de l’art en el disseny, manteniment i desenvolupament de les ciutats passa per una visió humanista i comunitària amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida de les persones.
Tanmateix, les mostres d’art i obres no permanents ajuden a apropar l’art als ciutadans i doten als artistes d’oportunitats.

Igualtat i inclusió

Foment de la participació

Estimular les arts visuals

Enfortiment sectorial

Bones pràctiques

Cultura de proximitat

Resultats

Millora de l’espai públic

Xarxa comunitaria d’entitats

Nous públics per la cultura

Empoderament ciutadà

Qualitat artística

Projectes destacats