Articula’t 2019

Articula’t és un projecte D’ART, EDUCACIÓ i INTERVENCIÓ SOCIAL, que ens permet articular processos d’aprenentatge artístic i la realització d’un mural participatiu en la comunitat. També s’incorporen processos de reflexió i diàleg, d’avaluació continua del procés d’aprenentatge i de l’impacte del mural en la comunitat.

Al 2019 hem col·laborat amb: Escola Josep Janés, Escola Lola Anglada, Jesuïtes Bellvitge – Centre d’Estudis Joan XXIII, Institut Mª Aurelia Capmany, EASD Josep Serra i Abella, Escola Ernest Lluch i l’Escola Ferran Sunyer.

L’objectiu d’aquesta iniciativa és crear un grup motor en col·laboració amb cada entitat participant, que s’encarregui de pintar el mural participatiu acompanyat per un artista. Un grup conformat per joves que puguin reflexionar sobre el contingut del mural, aprendre tècniques de graffiti i pintura, i pintar un mural en una jornada oberta a la participació de tota la comunitat.

Objectius i consideracions

– Donar continuïtat al projecte dels anys 2015-2018 a la ciutat de L’Hospitalet de Llobregat.

– Establir noves alliançes i treballar subjectes de més complexitat amb els destinataris per afavorir reflexions més profundes.

– Dotar als participants de les eïnes adequades per reflexionar sobre el tema, dissenyar i executar una proposta adient a les seves posibilitats reals d’execució.

– Trobar l’equilibri entre una intervenció comunitaria realitzada pels alumnes i un resultat final amb la qualitat del que proposaria un artista professional.

– Generar interés entre els participants en la comunitat i les arts murals.

Fase de disseny

En tots els projectes d’Articula‘t la metodologia que plantegem es de participació i disseny obert a tot el centre educatiu o al grup motor designat. Amb aquesta premissa dediquem a l’inici del projecte diferents sessions per identificar el tema sobre el qual reflexionarem i presentar les idees de com representar-ho.

Aquestes sessions d’idees i disseny es duen a terme per l’artista referent de la intervenció i l’equip educatiu de la fundació.

Es important dintre del projecte que en aquesta fase assolim un grau de reflexió satisfactori sobre la premissa del projecte i puguem identificar quin es el missatge que ens agradaria transmetre a la resta d’alumnes del centre i a qualsevol persona que vegi l’obra. Tanmateix es important ser conscients de les possibilitats reals que tenim a l’hora de dissenyar la proposta final.

Fase de producció

La segona fase sempre es la d’execució del disseny que hem fet entre totes. Aquestes sessions es poden prolongar durant diferents dies o setmanes segons la disponibilitat dels alumnes del centre i si s’ha encabit l’activitat com a part d’una assignatura concreta o disposem de més flexibilitat.
En tot moment l’artista i l’equip educatiu acompanyen als alumnes durant tot el procés.

Entenem que en aquestes intervencions el grau de satisfacció amb el resultat final per part del participant es important per empoderar-lo amb l’espai i l’obra realitzada però també la qualitat de la capacitació que ha rebut per efectuar la intervenció. També el sentiment de pertinença col·lectiu que genera el projecte sobre les obres es important, ja que no hi ha un sol autor de la intervenció.

Accions destacades

50º aniversari Jesuïtes Bellvitge – Centre d’Estudis Joan XXIII

Al centre d’Estudis Joan XXIII del barri de Bellvitge a L’Hospitalet de Llobregat vam realitzar un projecte de residència artística. El centre va complir l’any 2015 50 anys d’història i ha estat sempre molt vinculat al barri. És un centre amb línies que van des de el preescolar fins als cicles formatius amb més de 1.000 alumnes i una comunitat educativa amplia i compromesa.

Per això calia identificar molt bé l’essència del centre i el seu projecte educatiu treballant amb estudiants, professors i família per codissenyar la intervenció. Es van realitzar sessions de codisseny durant dues setmanes durant tota la jornada escolar amb les diferents classes i docents del centre.

L’artista escollida per realitzar el projecte va ser Verònica Werkmeister, responsable del projecte Itinerari Muralistic VitoriaGasteiz i referent nacional en muralisme comunitari. Durant dues setmanes més va realitzar l’execució del mural conjuntament amb tots els alumnes del centre que van passar a col·laborar en la realització de l’obra. Com a part del disseny vam construir unes estructures que es van situar fora del mur per ampliar l’espai del disseny i trencar la sensació d’horitzontalitat de la paret. El tema escollit finalment va en la línia educativa del centre i recull també alguns moments històrics i a alumnes actuals.

Escola Lola Anglada

L’Escola Lola Anglada es situa al barri de Can Serra de L’Hospitalet de Llobregat a la zona nord de la ciutat. Es un barri que coneixem bé per la realització de projectes anteriors i amb el que tenim una relació especial. En aquest cas l’escola volia realitzar un projecte d’aprenentatge i servei complementari a la seva assignatura de visual i plàstica i que pogués participar tot el centre per intervenir tot el pati.

El centre treballa dins d’aquesta a signatura 3 artistes històrics o actuals de renom i vam voler complementar la proposta treballant amb cada classe un dels 3 artistes en profunditat.

El procés va durar 3 setmanes en les quals es va primer treballar a fons l’artista escollit per interioritzar i imitar els seus trets principals i així poder realitzar una obra interessant. Cada classe treballava i realitzava el seu propi mural sobre el disseny treballat prèviament i s’integrava dins del conjunt. Un cop finalitzat el pati es va transformar en un recull d’obres inspirades en artistes com Kandinski, Frida Kahlo, Dalí o Gaudí realitzat pels mateixos alumnes del centre.

El resultat final i l’experiència van ser molt satisfactoris per a tota la comunitat educativa del centre i per l’equip de la Fundació.