ROUND 7: ANNA REPULLO

CAT/ Anna Repullo

Anna Repullo es una artista de Sant Feliu de Llobregat, destaquem la seva expresivitat i l’energia del traç als seus retrats, dotant a l’obra de força.

ES/ Anna Repullo

Anna Repullo és una artista de Sant Feliu de Llobregat. Destacar la expresividad y la crudeza de sus trazos en sus retratos , que dota a la obra de fuerza.

ENG/ Anna Repullo

Anna Repullo is an artist from Sant Feliu de Llobregat. She has a remarkable technique , with very expresive and strong lines in his portraits. This confers the portraits a lot of strenght.