CENTRE ECOLÒGIC CULTURAL


El Centre Ecològic Cultural és un espai ciutadà de co-creació i experimentació artística sostenible. Aquest projecte neix de la regeneració d’un solar municipal en desús per part de la comunitat dels barris Las Planes i Sant Josep a l’Hospitalet de Llobregat. A finals de 2020 vam iniciar la construcció del centre. 

Aquest espai es dissenya amb la xarxa d’actors locals i s’edifica mitjançant autoconstrucció amb voluntariat i agents locals. Realitzem els següents programes culturals: festes comunitàries, extraescolars, residències artístiques, laboratori de fabricació digital i ara estem construint un hort comunitari.


Desenvolupem la major part de les nostres activitats al Centre Cultural Ecològic, creat del 2019 al 2022 a l’Hospitalet de Llobregat a partir de la regeneració d’un solar municipal, mitjançant l’autoconstrucció amb la col·laboració del veïnat i una xarxa d’actors locals.El conjunt de persones que rebran impacte directe seran totes aquelles persones participants de les activitats ja sigui en cercles de participació, voluntariat, activitats comunitàries, educatives o culturals del projecte. Aquest conjunt de persones el conformen, per una banda, grups estables d’agents locals col·laboradors com són els centres educatius, entitats dels àmbits de la salut, el lleure o la integración social i persones a títol individual que participen directament en el projecte.

Des del 2019, el projecte ha anat creixent en els diferents programes que oferia, així com el número de persones implicades. L’any 2022 el projecte realitza un total de 400 activitats totals comptant la totalitat dels programes que desenvolupa. En el cas del programa comunitari i de voluntariat genera el gruix de les activitats amb 260 activitats o sessions totals amb una participació mitjana de 20 persones per sessió / activitat i de 200 participants per cada jornada / esdeveniment comunitari.

PARTICIPACIÓ


El 2019 vam iniciar la regeneració del solar municipal del Parc del Pont de Matacavalls a l’Hospitalet de Llobregat amb el suport de la comunitat i la xarxa veïnal. Inicialment vam realitzar processos participatius per esbrinar quines necessitats identificava la comunitat que s’havien de resoldre al barri, així com quins usos volien que tingués el solar. A finals de 2020 vam començar el procés de construcció del centre, que finalitza a finals de 2022. Actualment estem construint un hort comunitari de 800m2 per acabar

PROCESSOS

En relació als programes culturals que es realitzen a l’espai; hi ha el nostre programa anual de residències, “Art i Sostenibilitat”, que reuneix 5-7 artistes per a la co-creació de projectes amb la comunitat. Les Festes Comunitàries inclouen activitats artístiques com tallers de graffiti, música i jardineria. El Floridalab és el Fab Lab/espai maker, des d’on impulsem la fabricació digital per aplicar-la al verd urbà, fomentant la formació en noves tecnologies per a projectes ambientals amb impressió 3D i Arduino. A més, realitzem extraescolars per a infants de 7-12 anys; arts visuals, arquitectura per a infants i horticultura. Per últim, l’hort comunitari com a espai autogestionat per a la recerca i experimentació en permacultura i sobirania alimentària.

MOBILIARI

Considerem el projecte com un “Do tank” en contraposició als “think tanks” i ens movem cap a un compromís més gran amb la pràctica, reconeixent que la pràctica sovint està per davant de la teoria i buscant influenciar a través de demostracions pràctiques en lloc de publicacions. D’aquesta manera podem innovar i oferir millores que plantegin infraestructures de participació que facin ús de la informació, el coneixement disponible i la presa de decisions com a comunitats actives.