ROUND 5: BYG

Els dissenyadors gráfics Byg van fer aquest homeatge a Rodchenko el mes de Maig al mur de la Torrasa.