BRUTALVISION by Angel Toren

15/11/2019-15/03/2020

Ángel Toren és un artista urbà que segueix el deixant d’una certa tradició de pintura mural publicitària. La que antany es retrolava a mà per hàbils pintors. Moltes vegades, els mateixos que pintaven la cartellera de teatres, cinemes i rètols d’establiments.

Repeticions, jocs òptics, trames, geometria, paletes cromàtiques, perspectives i tridimensiones que, al carrer, apareixen com a grans cartes d’ajust que capten l’atenció de l’espectador.