IBIE

CAT/ Ibie

Establert a Barcelona, Ibie analitza, reflexiona i estudia abans de pintar. Fill d’una generació desil·lusionada amb les aules, va trobar en el grafit la resposta a moltes de les seves inquietuds i preguntes. Ara, crea les seves pròpies qüestions també a través de la il·lustració, la realització audiovisual i l’edició de publicacions.

ES/ Ibie

Establecido en Barcelona, Ibie analiza, reflexiona y estudia antes de pintar. Hijo de una generación desilusionada con las aulas, encontró en el grafiti la respuesta a muchas de sus inquietudes y preguntas. Ahora, crea sus propias cuestiones también a través de la ilustración, la realización audiovisual y la edición de publicaciones.

ENG/ Ibie

Established in Barcelona, ​​Ibie analyzes, reflects and studies before painting. Son of a generation disillusioned with the classrooms, he found in graffiti the answer to many of his concerns and questions. Now, he creates his own questions also through illustration, audiovisual realization and publication of publications.

https://www.instagram.com/poisonibie/