ORIOLVLAT

CAT/ ORIOLVLAT

Dissenyador gràfic, artista multidisciplinari, i muralista. Nascut a Valls (Tarragona, 1995). Des de ben petit ha despertat un gran interès per la branca artística per sobre de les altres disciplines o matèries educatives; el fet de realitzar i/o aprendre coses més enllà d’alguna cosa ja existent o antiga, la transgressió, les idees, etc. és el que l’ha motivat i  motiva encara actualment. Aquest, ha sigut un aspecte que al llarg del temps s’ha anat mostrant en el seu breu recorregut professional.

Avui dia manté la necessitat d’experimentar i adoptar nous coneixements per seguir modelant-se com a creatiu, o bé, redescobrint-se per tal d’afrontar de manera dinàmica, constant i diferent les necessitats que s’escauen en cada un dels futurs projectes que realitza. D’aquí, un dels aspectes mostrats en l’obra personal, on no s’hi mostra una línia/estil definit però sí que s’hi manifesten una sèrie d’interessos i maneres de treballar concretes, molt caracteritzades pel minimalisme, l’art conceptual, obert en la majoria de casos a l’opinió pública sense censura.

ES/ ORIOLVLAT

Diseñador gráfico, artista multidisciplinario, y muralista. Nacido en Valls (Tarragona, 1995). Desde muy pequeño ha despertado un gran interés por la rama artística por encima de las otras disciplinas o materias educativas; el hecho de realizar y/o aprender cosas más allá de algo ya existente, la transgresión, las ideas, etc. es el que ha  motivado y motiva actualmente al artista . Este, ha sido un aspecto que a lo largo del tiempo se ha ido mostrando en su breve recorrido profesional.

Hoy en día mantiene la necesidad de experimentar y adoptar nuevos conocimientos para seguir moldeándose como creativo, o bien, redescubriéndose para afrontar de manera dinámica, constante y diferente las necesidades que se puedan dar en cada uno de los futuros proyectos que realizará. De aquí, uno de los aspectos mostrados en la obra personal, donde no se muestra una línea/estilo definido pero sí que se manifiestan una serie de intereses y maneras de trabajar concretas, muy caracterizadas por el minimalismo, el arte conceptual, abierto en la mayoría de casos a la opinión pública sin censura.

ENG/ ORIOLVLAT

Graphic designer, multidisciplinary artist, and muralist. He was born in Valls (Tarragona, 1995). Since he was so youngvhas woken up a stronger interest for the artistic branch in the school; the fact to realise and/or learn things further of something already existent or ancient, the transgression, the ideas, etc.

Nowadays he keeps the need to experiment and to adopt  of new knowledges to grow up as a creative. One of the aspects showed in his personal work, weren’t shows a line/clear-cut style but he manifest a series of interests and manners to work , influenced  by minimalism and the conceptual art.