Contorno Urbano Gallery neix com un espai d’expositiu vinculat a l’activitat de la Fundació Contorno Urbano, especialment al projecte 12+1. Volem continuar sent un espai referent dins de l’art urbà contemporani, no només, però, a l’espai públic, també en l’àmbit expositiu.

Entenem que el perfil d’artista que normalment participa en els nostres projectes és multidisciplinari i acostuma a dividir la seva producció entre l’espai públic i el taller. El carrer, les places i els parcs no estan tan allunyats de les galeries com podríem pensar.

Creiem que té sentit oferir un espai a aquests artistes per poder promoure la seva obra d’estudi, que sovint està a un sol pas de l’obra urbana.