ROUND 3: ELISA CAPDEVILA

Bodies

El mateix tors de guix vist des de tres angles diferents. La pintura està oberta a moltes interpretacions, i cadascuna d’elles encertades. Per a l’artista, els cossos d’escaiola són una bona analogia per als rígids cànons de bellesa als quals estem acostumats. D’altra banda, el fet que el material que forma aquests cossos sigui guix, i no pell i ossos, permet que coexisteixi sense controvèrsia en l’espai públic, cosa que segurament no succeiria de tractar-se aquests de cossos reals. Aquest fet per a l’artista és interessant perquè posa de manifest la poca naturalitat amb la qual encara vivim la nostra pròpia nuesa i naturalesa.

L’artista

Elisa Capdevila és una muralista barcelonina nascuda en 1994. La seva obra com a artista urbana es veu molt impregnada pel seu gran interès en temes humans, com les relacions personals, la intimitat i la quotidianitat. Decideix interpretar aquests temes amb imatges molt variades, però sempre dins d’un estil figuratiu, posant molta atenció en l’harmonia de colors i els recursos plàstics que els materials li ofereixen.