ART ALS MURS

CAT

“Art als murs: millora de l’espai públic a través de la comunitat” és un projecte social i educatiu amb joves d’entre 13 i 22 anys.
La creació i formació d’aquest grup respon a la necessitat urgent d’actuacions comunitàries a la ciutat de l’Hospitalet amb un espai públic molt degradat. Aquestes actuacions no només recuperen espais urbans deteriorats, sinó que estableixen vincles entre entitats o col·lectius locals i joves interessats en l’art.
El projecte consta de 3 fases: formació, apoderament i continuïtat, i es realitzarà en continu durant els primers mesos del 2018.

ES

“Art als murs: millora de l’espai públic a través de la comunitat” es un proyecto social y educativo con jóvenes de entre 13 y 22 años.
La creación y formación de este grupo responde a la necesidad urgente de actuaciones comunitarias en la ciudad de l’Hospitalet con un espacio público muy degradado. Estas actuaciones no sólo recuperan espacios urbanos deteriorados, sino que establecen vínculos entre entidades o colectivos locales y jóvenes interesados en el arte.
El proyecto consta de 3 fases: formación, empoderamiento y continuidad, y se realizará en continuo durante los primeros meses del 2018.

ENG

“Art als murs: millora de l’espai públic a través de la comunitat” is a social and educational project with young people between 13 and 22 years old.
The creation and formation of this group responds to the urgent need for community actions in the city of l’Hospitalet, city with a very degraded public space. These actions not only recover deteriorated urban spaces, but establish links between local entities or groups and young people interested in art.
The project consists of 3 phases: training, empowerment and continuity, and will be carried out continuously during the first months of 2018.