LILY BRIK

CAT/ Lily Brik

Nascuda a Lleida, ha participat en nombrosos festivals i esdeveniments en diverses ciutats i representa a una nova generació d’artistes que tenen molt a dir. Lily Brik diu de si mateixa: “No puc definir-me com a dissenyadora, artista o grafitera. Em considero creativa i gaudeixo amb tot tipus d’expressió gràfica. La majoria de la gent sol pintar durant la seva infància, però a mesura que creixem, sovint ho oblidem, però en el meu cas vaig tenir l’oportunitat que sempre quedés en la meva ment. La pintura sempre ha estat la meva forma favorita d’expressar-me, la meva forma d’explicar el que no podia dir amb paraules”.

ES/ Lily Brik

Nacida en Lleida, ha participado en numerosos festivales y eventos en diversas ciudades y representa a una nueva generación de artistas que tienen mucho que decir. Lily Brik dice de sí misma: «No puedo definirme como diseñadora, artista o grafitera. Me considero creativa y disfruto con todo tipo de expresión gráfica. La mayoría de la gente suele pintar durante su infancia, pero a medida que crecemos, a menudo lo olvidamos, pero en mi caso tuve la oportunidad de que siempre quedara en mi mente. La pintura siempre ha sido mi forma favorita de expresarme, mi forma de explicar lo que no podía decir con palabras».

ENG/ Lily Brik

Born in Lleida, Catalunya, she has taken part in quite a few festivals and events in different cities, representing a new generation of artists who have a lot tos ay. Lily Brik speaks about herself: “I can’t define myself as a designer, an artist or a graffiti maker. I consider myself a creative person and I enjoy any graphic expression. Usually people paint during the childhood, but they forget about it once they grow up. Luckily, it stayed in my mind. Painting has always been my favourite way to express myself, the way of explaining what I couldn’t say through words”.

https://www.instagram.com/lily.streetart/