ROUND 11: ONCE

CAT

ONCE va néixer en Vilafreser (Catalunya). Va cursar un batxillerat de lletres i uns cicles d’Arquitectura efímera i d’Arts murals. Des de sempre pinta lletres i, fa uns anys, va començar a descompondre-les i simplificar-les fins a arribar al seu estil actual.

Segueix interessat en el #grafiti clàssic així com en el muralismo contemporani, però també en la propaganda de la revolució russa, el Bauhaus i moltes altres coses.

Quant al seu estil, declara “No afirmaria que és abstracte ja que jo segueixo veient lletres, encara que per al gran públic siguin solament formes geomètriques i poden fer pensar en abstracció.”
ES

ONCE nació en Vilafreser (Cataluña). Cursó un bachillerato de letras y unos ciclos de Arquitectura efímera y de Artes murales. Desde siempre pinta letras y, hace unos años, empezó a descomponerlas y simplificarlas hasta llegar a su estilo actual.

Sigue interesado en el graffiti clásico así como en el muralismo contemporáneo, pero también en la propaganda de la revolución rusa,  el Bauhaus y muchas otras cosas.

En cuanto a su estilo, declara “No afirmaría que es abstracto ya que yo sigo viendo letras, aunque para el gran público sean solo formas geométricas y pueden hacer pensar en abstracción.”

ENG

ONCE was born in Vilafreser (Catalonia). He studied litterature and some cycles of ephemeral architecture and mural arts. He always painted letters and, a few years ago, he began to break them down and simplify them until he reached his current style.

He is still interested in classical graffiti as well as in contemporary muralism, but also in the propaganda of the Russian revolution, the Bauhaus and many other things.

Regarding his style, he declares “I would not say that it is abstract since I continue to see letters, although for the general public they are only geometric shapes and can make people think in abstraction.”