El centre ecològic cultural és un espai ciutadà de cocreació i experimentació artística sostenible. Aquest projecte neix de la regeneració d’un solar municipal en desús per part de la comunitat i els actors locals dels barris Les Planes i Sant Josep a L’Hospitalet de Llobregat. A finals de l’any 2020 iniciem la construcció de l’edifici del centre ecològic cultural. Aquest espai es dissenya amb el veïnat i una xarxa d’actors locals i s’edifica mitjançant autoconstrucció amb voluntariat i agents locals. El projecte neix amb la convicció que la cultura transforma, es generadora d’oportunitats, té la capacitat de sensibilitzar i emocionar i és respectuosa amb el mitjà en què opera i pot donar resposta als reptes urbans contemporanis i poblacions vulnerables.

  

Resolució Convocatòria projectes artístics de Mediació i Recerca 2023

Resolució de la convocatòria de redie`cnies artístiques 2023:

RESOLUCIÓ CONVOCATÒRIA 2023