PATRONAT

La fundació sense ànim de lucre Contorno Urbano es va crear l’any 2017 amb l’objectiu de promoure l’art a l’espai públic i les bones pràctiques en el sector de l’art contemporani amb especial èmfasis en els artistes urbans. Aquesta entitat sorgeix de l’aliança entre l’associació cultural L’Hurbart i l’associació d’artistes urbans Kaligrafics. Ambdues entitats comparteixen objectius i decideixen establir una nova entitat que canalitzi part de l’activitat que desenvolupaven per separat.

El patronat de la fundació està format per:

Esteban Marín, President
Ninoska Juan, Secretaria
Mario Sánchez, Vocal
Raquel Delgado, Vocal

Retribucions de membres del patronat:

Esteban Marín Perez

Director de programes, projectes i equips segons el conveni col.lectiu del sector del lleure educatiu i sociocultural de Catalunya , la remuneració bruta anual que ha percebut fins a l’actualitat, és de 22.805,28 €.

 Ninoska Juan Alvarez

Arquitecta, segons el conveni col.lectiu estatal del sector d’empreses d’enginyeria i oficines d’estudis tècnics, la remuneració bruta anual prevista per la seva dedicació parcial a la Fundació és de 20.000,00 €