ROUND 3: MARGALEF

L’obra: Azar

L’atzar és una casualitat present, teòricament, en diversos fenòmens que es caracteritzen per causes complexes, no lineals i sobretot que no semblen ser predictibles en tots els seus detalls. La peça tracta de la disyuntiva entre individu i comunitat, i de com convergeixen tots dos elements segons l’escala d’interacció en un mitjà social com és la ciutat. La concentració de color magnifica una correlació de petites unitats aleatòries que sota un mateix patró discorren en adreces paral·leles.

L’artista: Margalef

En anglès, ‘hazard’ significa perill de risc. Els termes ‘hazard’ i ‘risc’ solen utilitzar-se indistintament; tanmateix, en termes d’avaluació de riscos, es tracta de dos termes molt diferents. L’ ‘hazard’ és un agent que pot causar danys als humans, a la propietat o al medi ambient. El ‘risc’ és la probabilitat de que l’exposició a un ‘hazard’ produeixi una conseqüència negativa o, dit d’una altra forma, un ‘hazard’ no suposa cap risc si no hi ha cap exposició a aquest perill.

Però ‘hazard’ també és el nom comercial d’una determinada cinta adhesiva amb patrons de ratlles alternades bi-color, que s’utilitza per advertir o cridar l’atenció dels vianants en una zona o situació que contingui un possible risc. I aquesta exposició va d’això, i de com extendre aquest llenguatge a altres colors, geometries i contextos. I l’atzar.

https://www.instagram.com/margalef.co/