ROUND 12: VERGE AMB NEN

CAT

Verge amb nen és un col·lectiu format per EloiRodríguez i Carla Cànovas.

La seva intervenció en el 12+1 de Sant Feliu està cridada “c/64-Fig.1”

“Construïm microcosmos a partir de l’atzar i de la influència contextual del moment. L’espai i el temps que habitem ens impliquen d’una manera concreta amb el que desenvolupem. Interioritzem els inputs externs i els compartim plasmant visualment. El diàleg entre els dos sempre té en compte la forma, el color i la composició, partint de la gestualitat”.
ES

Verge amb nen es un colectivo formado por Eloi Rodríguez y Carla Cànovas.

Su intervención en el 12+1 de Sant Feliu está llamada “c/64-Fig.1” 

“Construimos microcosmos a partir del azar y de la influencia contextual del momento. El espacio y el tiempo que habitamos nos implican de una manera concreta con lo que desarrollamos. Interiorizamos los inputs externos y les compartimos plasmando visualmente. El diálogo entre los dos siempre tiene en cuenta la forma, el color y la composición, partiendo de la gestualidad”.

ENG

Verge amb nen is a group formed by Eloi Rodríguez and Carla Cànovas.

Their intervention for the 12 + 1 of Sant Feliu is called “c / 64-Fig.1”

“We build microcosms based on chance and the contextual influence of the moment. The space and time we inhabit involve us in a concrete way with what we develop. We internalize the external inputs and share them visually. The dialogue between us two always takes into account the form, the color and the composition, starting from the gestuality “.