Missió

La nostra missió és estudiar, promoure i conservar l’art urbà així com accelerar-lo a la societat mitjançant accions de creativitat urbana. La creativitat urbana és un nou model d’unió entre l’art i la ciutat, on l’obra s’adapta a les necessitats de l’espai i de les persones d’una manera integral i orgànica.

Això ens permet intervenir de manera contextualitzada als espais més deteriorats o més demandats pels veïns. Aquesta nova manera de veure la ciutat sorgeix de la necessitat de replantejar-nos les nostres ciutats per millorar la qualitat de vida de les persones que hi viuen. La millora implica abordar no només els problemes de sostenibilitat o mobilitat sinó també en incorporar l’art i la cultura com a elements transformadors i de canvi a la nostra societat.

Valors

ESPAI PÚBLIC

Hem de aprendre a veure l’art com una eina per la solució dels problemes de la nostra ciutat i incorporar-lo com a apartat de nous processos de canvi. L’art és un motor de canvi i de millora social.

Volem apropar la cultura a les persones que formen part una vegada mes del paisatge urbà. És molt important per nosaltres proposar nous models de gestió de l’espai públic.

Al treballar en l’espai públic, l’objectiu és tenir en compte el destinatari de les nostres accions a les persones. És essencial arribar al nostre públic amb accions que impactin realment al seu dia a dia i que siguin una experiència emocionant i duradora.