SORTIDA METRO CAN BOIXERES

Al setembre de 2017 vam iniciar el projecte Can Boixeres. El projecte surt de la necessitat detectada per veïns i ajuntament de millorar la sortida de Metro L5 Can Boixeres i la zona adjacent. Amb aquest objectiu s’inicia un projecte de millora dissenyat conjuntament amb IES Apel·les Mestres, AAVV Sanfeliu, Casal de gent gran de Can Boixeres i Espai Sanfeliu – Sant Ildefons.

El procés de disseny de l’espai passava per detectar les necessitats i buscar solucions entre tots els col·lectius implicats. Es van realitzar reunions, tallers i sessions de treball per tal de decidir i dissenyar la proposta final.

Finalment la proposta final es va executar conjuntament amb els joves de l’institut Apel·les Mestres i en una jornada oberta a tots els participants que volguessin ajudar en la millora de l’espai.

El disseny final incloïa bancs construïts amb materials reciclats, pilones de rodes que evitarien que els cotxes entressin a la zona de pas, gespa artificial per fer el talús més practicable i fàcil de mantenir i un disseny mural colorit.

Objectius i consideracions:

– Realitzar un projecte de regeneració i recuperació d’un espai no resolt per l’administració pública. Aquest espai és el punt per on passa la gran majoria de veïns al trobar-se a l’única sortida de metro del barri i a la carretera principal.
– L’acció va estar emmarcada dins de la “setmana de la mobilitat” de 2017 amb l’objectiu de generar un projecte de recuperació sostenible de l’espai.
– Es va donar prioritat a l’ús de material recuperat de la deixalleria per tal de promoure el reciclatge.
– La xarxa participant del projecte havia de ser la més àmplia possible i intergeneracional possible.
– Apropar-nos a veïns que no formessin part de cap organització mitjançant jornades obertes de millora i disseny. 

Estat previ

L’estat previ de l’espai com es pot observar estava molt deteriorat i en desús. Es va detectar també la falta d’espais per seure i la mala senyalització de l’ascensor, situat a la part posterior i no visible.
Els veïns van destacar la falta de color i cura en un dels espais amb més ús del barri i com la imatge que transmetia no era l’adequada ni convidava a passar-hi.

Procés de treball

Resultat final