CAN BOIXERES

Al setembre de 2017 vam iniciar el projecte Can Boixeres. El projecte surt de la necessitat detectada per veïns i ajuntament de millorar la sortida de Metro L5 Can Boixeres i la zona adjacent. Amb aquest objectiu s’inicia un projecte de millora dissenyat conjuntament amb IES Apel·les Mestres, AAVV Sanfeliu, Casal de gent gran de Can Boixeres i Espai Sanfeliu – Sant Ildefons.

El procés de disseny de l’espai passava per detectar les necessitats i buscar solucions entre tots els col·lectius implicats. Es van realitzar reunions, tallers i sessions de treball per tal de decidir i dissenyar la proposta final.

Finalment la proposta final es va executar conjuntament amb els joves de l’institut Apel·les Mestres i en una jornada oberta a tots els participants que volguessin ajudar en la millora de l’espai.

El disseny final incloïa bancs construïts amb materials reciclats, pilones de rodes que evitarien que els cotxes entressin a la zona de pas, gespa artificial per fer el talús més practicable i fàcil de mantenir i un disseny mural colorit.