El projecte s’inicia l’any 2019 sorgit d’un anàlisis realitzat dins d’un procés participatiu impulsat per l’Ajuntament de L’Hospitalet l’any 2018. Aquest procés va reunir entitats, veïns i veïnes per analitzar el barri Florida – Les Planes on es situa el solar sobre el qual actuem dins del projecte. L’espai estava en un estat d’abandonament els últims 20 anys molt elevat sent un punt d’incivisme, consum de drogues i violència.

En primer lloc establim una comissió de seguiment del projecte formada per centres educatius dels barris adjacents al solar (Florida-Les Planes i Sant Josep), entitats, administració, veïns i veïnes. Aquesta comissió detecta carències i projecta els usos que volem donar-li al solar. Un cop analitzat l’espai projectem els elements que ens permetin executar aquest programa d’activitats de manera conjunta amb els mateixos membres de la comissió, alumnes dels centres educatius, voluntaris, etc.

Cada element i millora de l’espai es codissenya, es construeix i es fa un manteniment de manera comunitària per tots els grups de participants i voluntaris del projecte. Durant el 2020 la comissió decideix la construcció urgent d’un centre ecològic cultural al parc que serveixi d’espai per dur a terme activitats culturals, educatives i de lleure així com laboratori per continuar millorant el parc.