JUJOL140 Open Call

Oberta nova convocatòria d’artistes

S’ha obert una convocatòria per a seleccionar un artista amb la finalitat de realitzar un mural de gran format en commemoració a l’arquitecte Josep Maria Jujol en el 140 aniversari del seu naixement. El mural es desenvoluparà dins del marc del projecte Jujol140, iniciativa de l’Ajuntament de Sant Joan Despí. Per a això, caldrà presentar les sol·licituds en el termini indicat i segons el procediment establert en les bases reguladores. El premi per a el/la artista guanyador/a és de 6.000€. El desplaçament, les dietes i l’allotjament van a càrrec del/de l’artista guanyador/a.

Les bases es poden descarregar aquí:

Además, s’ha de presentar la fitxa d’inscripció, descarregable aquí (només es pot presentar en català o castellà):

És imprescindible haver realitzat murals de gran format amb materials de llarga durada i defensar-se en castellà i/o català.

La presentació de sol·licituds es pot fer de manera presencial a l’Ajuntament de Sant Joan Despí o de manera telemàtica a partir de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona a partir del dia 23 d’abril. Enllaç per presentar la sol·licitud online.

Tota la informació està en les bases; per a dubtes i comentaris sobre aquestes, es pot contactar amb l’Ajuntament a través del correu electrònic: joventut@sjdespi.net.

Per a altres dubtes, podeu contactar amb Contorno Urbano a través del correu info@contornourbano.com

OBRA DE L’ARQUITECTE JOSEP MARIA JUJOL

Pla i foto del mur a intervenir

FAQ

Qui pot presentar-se:

 • Persones físiques majors d’edat independentment del seu país de naixement o residència que puguin defensar-se en català i/o castellà.
 • Persones jurídiques que tinguin capacitat d’obrar. En el cas de les persones jurídiques serà necessari designar a l’autor i executor de la pintura mural que serà, si és necessari, el designat finalment.
 • Es poden presentar col·lectius, incloent el portfolio de totes les persones que ho formen. En el cas dels col·lectius, totes les persones que el formen hauran de ser persones jurídiques i seleccionar a un representant. El representant serà qui faci tots els tràmits i gestions i després s’encarregarà de traslladar-lo al col·lectiu.

Què cal presentar:

 • Fotocòpia del DNI, NIE o passaport
 • La fitxa d’inscripció completa que es pot descarregar aquí: https://www.contornourbano.com/wp-content/uploads/2019/04/Fitxa-Inscripci%C3%B3.docx
 • Portfolio de màxim 10 pàgines
 • Una proposta d’idea (això és opcional)

Dates:

 • L’últim dia per a presentar la sol·licitud és el 7 de maig (de manera telemàtica, presencial i autoritzant una altra persona)
 • Si es fa a través de correu postal, l’enviament s’ha de fer com a tard el mateix dia 7 de maig, encara que el correu arribi més tard.

Com presentar-se:

 • De manera telemàtica a través de la web de l’Ajuntament de Sant Joan Despí en el següent enllaç, totes aquelles persones que tinguin possibilitat de fer tràmits online (amb cl@ve, certificat digital, etc.*No cal tenir l’IdCAT Mòbil): https://tramits.seu.cat/absis/ead/webspublicacion/emiservicio/catala/visorits/c2ffc14f6ba849c28517f9729353e7d8.asp?codent=137&fil_wtxidtram=06c1841d3a944532b529d6bae4b1bc0b&inf_wtxnomtab=f00000000&inf_wtxchktel=s&inf_wtxidsert=f00000000&inf_wtxnomtra=inst%E0*ncia%20gen%E8rica (L’enllaç funciona, si falla en algun moment, cal esperar una mica i tornar a carregar o canviar de navegador).
 • De manera presencial en l’oficina d’atenció ciutadana de l’Ajuntament de Sant Joan Despí.
 • Autoritzant una persona (persona física) perquè present la sol·licitud en el teu nom de manera presencial. Per a això, a més de la documentació que s’especifica en les bases, cal afegir: un document signat per les dues persones + fotocopia del DNI de les dues on especifiqui que XXX autoritza a presentar la documentació per al concurs a XXXX, però que, a l’efecte de notificació, la persona ha de ser la que autoritza i no l’autoritzada.
 • Enviant la documentació per correu ordinari mostrant de manera clara: nom i cognoms, DNI i correu postal. A l’atenció del Departament de Joventut de l’Ajuntament de Sant Joan Despí. Adreça: Camí del mig 9, 08970.