JUJOL140 Open Call

Oberta nova convocatòria d’artistes

S’ha obert una convocatòria per a seleccionar un artista amb la finalitat de realitzar un mural de gran format en commemoració a l’arquitecte Josep Maria Jujol en el 140 aniversari del seu naixement. El mural es desenvoluparà dins del marc del projecte Jujol140, iniciativa de l’Ajuntament de Sant Joan Despí. Per a això, caldrà presentar les sol·licituds en el termini indicat i segons el procediment establert en les bases reguladores. El premi per a el/la artista guanyador/a és de 6.000€. El desplaçament, les dietes i l’allotjament van a càrrec del/de l’artista guanyador/a.

Les bases es poden descarregar aquí:

És imprescindible haver realitzat murals de gran format amb materials de llarga durada i defensar-se en castellà i/o català.

La presentació de sol·licituds es pot fer de manera presencial a l’Ajuntament de Sant Joan Despí o de manera telemàtica a partir de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona a partir del dia 23 d’abril.

Tota la informació està en les bases; per a dubtes i comentaris sobre aquestes, es pot contactar amb l’Ajuntament a través del correu electrònic: joventut@sjdespi.net.

Per a altres dubtes, podeu contactar amb Contorn Urbà a través del correu info@contornourbano.com