MEMÒRIES

La transparència és un requisit necessari pel sector fundacional, pels donants, pels beneficiaris i la societat en general. Per tal de garantir aquest dret i complir amb la normativa aplicable compartim les memòries de la fundació, amb la rendició de comptes anuals i el resum de les activitats desenvolupades en el nostre projecte socioeducatiu i cultural.