MAGA

CAT/ Maga

Llicenciada en Belles Arts, amb un Postgrau en Il·lustració i Màster d’Educació en l’especialitat de dibuix. Va iniciar la seva faceta com a artista urbana fa uns 7 anys, i des de llavors a participat en diversos esdeveniments i festivals d’art urbà, exposicions col·lectives i col·laborat en projectes com a educadora.

Creu en l’art no només com a forma d’expressió, sinó també com a eina de transformació social.

ES/ Maga

Licenciada en Bellas Artes, con un Posgrado en Ilustración i Máster de Educación en la especialidad de dibujo. Inició su faceta como artista urbana hace unos 7 años, y desde entonces ha participado en varios eventos y festivales de arte urbano, exposiciones colectivas y proyectos como educadora.

Cree en el arte no sólo como una forma de expresión, sino también como herramienta de transformación social.

ENG/ Maga

Graduated in fine arts, she also studied a Postgraduate in Illustration and a Master of Education option drawing. She has been an urban artist for 7 years and has participated in various events and festivals of street art, collective and solo shows and has collaborated in various projects as an educator.

She believes in art not only as a way of expression, but also as a social transformation tool.