ROUND 1: IBIE

L’obra de Ibie: Sussana e i vecchion

Ibie reinterpreta una temàtica clàssica: Susana i els vells. El quadre de Tintoretto representa la història de Susana, una dona acusada falsament d’adulteri per dos homes. L’escena triada posa en relleu que l’assetjament i la violència cap a la dona segueixen molt presents. La representació de l’obra ha estat traslladada al llenguatge de Ibie però conservant la composició i els temes que componen l’obra.

L’artista

Establert a Barcelona, Ibie analitza, reflexiona i estudia abans de pintar. Fill d’una generació desil·lusionada amb les aules, va trobar en el grafit la resposta a moltes de les seves inquietuds i preguntes. Ara, crea les seves pròpies qüestions també a través de la il·lustració, la realització audiovisual i l’edició de publicacions.

https://www.instagram.com/poisonibie/