Projectes educatius

Els projectes educatius i de prevenció ens ajuden a fomentar valors d’igualtat, civisme i respecte especialment entre els més joves. Aconseguir ciutadans actius i responsables amb el seu entorn ens permet disminuir el manteniment de l’espai públic a les ciutats i millorar la seva qualitat. Al mateix temps, capacitar, dotar de veu i acompanyar a tota mena de col·lectius perquè s’expressin ens ajuda a complementar les competències educatives amb projectes disruptors que aportin coses diferents de l’educació i creixement personal dels alumnes.

Igualtat i inclusió

Estimular la creativitat

Foment arts visuals

Promoure sostenibilitat medi ambient

Reducció desigualtats

Educació i acompanyament continuat

Resultats

Empoderament i capacitació

Aprenentatge de qualitat

Impacte positiu

Millora de l’entorn

Inserció laboral i professionaltizació

Projectes destacats