Contorno Urbano és una entitat sense ànim de lucre formada per experts en diferents àmbits com són: Educatiu, art urbà, muralisme, arquitectura, fotografia i comunicació. Ens uneix la relació entre espai públic, art i ciutadania. Desenvolupem projectes a mesura per a cada espai, des de murals comunitaris amb centenars de participants a convocatòries d’artistes o intervencions de microurbanisme on actuem a un punt específic de la ciutat.

Participació i empoderament ciutadà

Des de l’entitat treballem de manera habitual amb col·lectius en risc, A.A.V.V i tot tipus d’agents locals en projectes d’empoderament ciutadà mitjançant l’art. Utilitzant una metodologia similar als processos participatius, desenvolupem la proposta conjuntament amb els col·lectius locals per tal de garantir un resultat satisfactori a tots els nivells i d’augmentar la seua implicació en el barri.
L’objectiu d’aquestes intervencions és donar eines i veu als participants durant tot el procés. Per aquest motiu és important que puguin prendre el màxim nombre de decisions de manera col·lectiva durant tot el projecte. Això va des de l’elecció del tipus d’intervenció, a la localització de l’espai idoni, temàtica, participants, etc.

Un cas d’èxit el trobem en el projecte que vam desenvolupar pel 50 aniversari del barri de Bellvitge a L’Hospitalet que podeu veure AQUÍ.

Educació i Cultura Urbana

El grafiti i el muralisme és una eina educativa molt versàtil: Permet una alta implicació i motivació entre nens i adolescents per tal d’experimentar amb nous mitjans d’expressió. Al ser una tècnica molt expressiva, que permet intervenir sobre el teu espai i donar-te veu esdevé un canal d’ensenyament ideal. Mitjançant el grafiti i el muralisme aconseguim que l’alumne: Sigui conscient de l’espai públic a la seva ciutat, com l’entenem i com convivim en ell així com els mitjans d’expressió que podem utilitzar per intervenir-lo. Aquestes intervencions crea’n un fort vincle entre l’alumne i l’espai, empoderant-lo no només d’aquell mural, sinó de la comunitat. Aquestes intervencions ensenyen urbanisme, respecte, art i a participar responsablement en la teva comunitat.

Trobem casos d’èxit com el projecte al IES Torres i Bages o a l’espai SanFeliu-Sant Ildefons que podeu consultar AQUÍ.

Comissariat i producció

Intervenir a l’espai públic mitjançant l’art o la creativitat urbana requereix artistes capaços d’entendre l’entorn i/o que puguin transmetre alguna cosa a l’espectador que en aquest cas és tota la ciutadania. El mateix succeïx quan parlem d’espais expositius tradicionals que mostren grafiti i art urbà. Per tal de garantir l’èxit de qualsevol proposta cal un ampli coneixement dels artistes d’aquest àmbit i una amplia experiència en el comissariat i producció de projectes d’art urbà.

El projecte 12+1 és un cas d’èxit de comissariat a espai públic i galeria, amb una producció fixa mensual de dues obres des de l’any 2015. El podeu consultar AQUÍ.

Consultoria i assesorament

Contorno Urbano disposa de professionals dedicats a les intervencions de creativitat urbana amb una amplia trajectoria. Desde la vessant cultural com a gestors, comisaris i educadors , fins als conceptes técnics i de planificació com arquitectes i promotors. Aixó ens permet desenvolupar projectes i estudis a mesura, així com assesorar a empreses i ajuntaments en el desenvolupament d’aquest tipus d’activitats. Intervindre a l’espai públic es una responsabilitat que ha de fer-se sota les millors garantíes técniques i artistiques. Desde la liberalització d’un espai de pintura lliure com a l’intervenció mesurada en la ciutat necesiten d’experts en l’ambit capaços de dur a terme el projecte amb garantíes d’èxit.

Com a cas d’èxit, propossem el projecte MURAL’H (mur a L’Hospitalet) on previ estudi dels espais més deteriorats de la ciutat, s’està intervenint de manera anual conjuntament amb artistes de renom i els teixit veïnal. Podeu consultar-lo AQUÍ.