UDANE JUARISTI (UDATXO)

CAT

Udane Juaristi (Udatxo) és llicenciada en Belles arts a Bilbao i en Paris (Escola Nacional Superior de Belles-Arts).
Des que va acabar la carrera, va participar en diverses exposicions en diferents sales i galeries, així com en fires d’art com Arteando, Donostiartean, Inidia Art Fair, etc

Ha realitzat diversos murals en espais privats i públics, i pintat en directe en diversos esdeveniments. Va ser premiada en concursos d’art com Goiart.

Udane Juaristi s’ha interessat des de sempre a la temàtica urbana. Va començar pintant bicicletes, tramvies, cotxes vells i escenes urbanes. Actualment s’interessa particularment a pintar personatges en escenes urbanes. Busca reflectir el moviment de cada personatge, pintant amb traç solt de colors vius.

L’artista sol treballar amb tècnica mixta per aconseguir textures, li interessa reflectir en l’obra les diferents capes i els efectes perquè es noti cada material i que el color tingui llum i protagonisme.

CAS

Udane Juaristi (Udatxo) es licenciada en Bellas artes en Bilbao y en Paris (Escuela Nacional Superior de Bellas-Artes).

Desde que terminó la carrera, participó en varias exposiciones en diferentes salas y galerías, así como en ferias de arte como Arteando, Donostiartean, Inidia Art Fair, etc

Ha realizado varios murales en espacios privados y públicos, y pintado en directo en varios eventos. Fue premiada en concursos de arte como Goiart.

Udane Juaristi se ha interesado desde siempre a la temática urbana. Empezó pintando bicicletas, tranvías, coches viejos y escenas urbanas. Actualmente se interesa particularmente en pintar personajes en escenas urbanas. Busca reflejar el movimiento de cada personaje, pintando con trazo suelto de colores vivos.

La artista suele trabajar con técnica mixta para lograr texturas, le interesa reflejar en la obra las diferentes capas y los efectos para que se note cada material y que el color tenga luz y protagonismo.

ENG

Udane Juaristi (Udatxo) has a degree in Fine Arts in Bilbao and in Paris (Superior National School of Fine Arts).

Since finishing the race, she participated in several exhibitions in different halls and galleries, as well as in art fairs such as Arteando, Donostiartean, Inidia Art Fair, etc.

She made several murals in private and public spaces, and painted live in several events. She was awarded in art competitions like Goiart.

Udane Juaristi has always been interested in urban issues. She started painting bicycles, trams, old cars and urban scenes. Currently she is particularly interested in painting characters in urban scenes. She seeks to reflect the movement of each character, painting with loose stroke of bright colors.

The artist usually works with mixed technique to achieve textures, she is interested in reflecting in the work the different layers and the effects so that each material is noticed and that the color has light and prominence..