ROUND 9: MURONE

CAT

Iker Muro (nom predestinat?) és un il·lustrador i dissenyador gràfic. Comença a pintar murals el 2002 i reconeix que cada vegada més les parets i la pintura han anat substituint a l’ordinador.

Ha intervingut parets i exposat en nombroses ciutats del món com San Antonio (Texas), Nuevo York, Londres, Lisboa, Miami o Berlín.

“VIDEO GAMES” recorda als videojocs dels noranta amb textures i motius psicodèlics mimetitzats amb la ciutat del futur.

ESP

Iker Muro (nombre predestinado?) es ilustrador y diseñador. Empezó a pintar murales en 2002 y reconoce que cada vez más las paredes y la pintura han ido sustituyendo el ordenador.

Ha intervenido paredes y expuesto en numerosas ciudades del mundo como en San Antonio (Texas), Nueva York, Londres, Lisboa, Miami o Berlín.

“VIDEO GAMES” recuerda a los videojuegos de los noventa, con texturas y motivos psicodélicos mimetizados con la ciudad del futuro.

ENG

Iker Muro is illustrator andgraphic designer. He began to paint walls in 2002 and admit that every time murals and paintings have been replacing computer.

He painted and had exhibitions in many cities worldwide, like San Antonio (Texas), New York, London, Lisbon, Miami or Berlin.

“VIDEO GAMES” is a reminder of video games from the 90’s, with psychedelic mixtures and patterns as camouflaged of the city of the future.