ROUND 6: ZURIK

ZURIK va pintar aquest mural el passat mes de Gener  a la ciutat de Sant Feliu.  En aquest mur continua la seva exploració amb la forma de le lletres juntament amb la possibilitat de mescla entre aquestes i altres objectes o personatges.