ROUND 1: VALIENTE CREATIONS

CAT
Irene Valiente compagina el seu treball de professora de dibuix amb els seus diferents projectes artístics.

En la seva obra imperen formes orgàniques presents en la naturalesa que, a través del seu estudi, re-interpreta per generar una visió íntima i particular.

“Nare” (prové del verb del llatí Sura) neix per la proximitat del mural amb el Club de Natació de Sant Feliu:

“Seguint la línia del meu treball, he desenvolupat una intervenció que pretén submergir a l’espectador en un espai d’elements que flueixen pel mur com si d’aigua es tractés, establint un diàleg amb el seu entorn.”

ES

Irene Valiente compagina su trabajo de profesora de dibujo con sus distintos proyectos artísticos.

En su obra imperan formas orgánicas presentes en la naturaleza que, a través de su estudio, re-interpreta para generar una visión íntima y particular.

“Nare” (proviene del verbo del latín Flota) nace por la proximidad del mural con el Club de Natación de Sant Feliu:

“Siguiendo la línea de mi trabajo, he desarrollado una intervención que pretende sumergir al espectador en un espacio de elementos que fluyen por el muro como si de agua se tratara, estableciendo un diálogo con su entorno.”

ENG

Irene Valiente combines her work as a drawing teacher with her different artistic projects.

In her work most of the forms  are organic forms present in nature that, through her study, re-interprets to generate an intimate and particular vision.

“Nare” (comes from the verb of the Latin Fleet) was born due to the proximity of the mural with the Sant Feliu Swimming Club:

“Following the line of my work, I have developed an intervention that aims to immerse the viewer in a space of elements that flow through the wall as if it were water, establishing a dialogue with its environment.”

https://valientecreations.weebly.com/