ROUND 2: IVAN FLORO

CAT

Ivan Floro dibuixa des de petit. Va començar a pintar amb sprays en fàbriques abandonades i en rieres, però en sentir-se limitat a nivell tècnic es va acostar al procediment acadèmic, aprenent dels grans mestres gràcies a Internet. El seu treball actual s’allunya de focalitzar-se exclusivament en la producció pictòrica i s’endinsa en l’observació del procés i la comprensió d’un mateix com a creador.

Sacred waters | पवित्र पानी

Ivan Floro va partir d’un concepte que se li va proposar amb l’objectiu de relacionar el mural amb activitats i festivitats organitzades en el Centre Cívic Cotxeres Borrell. Al novembre se celebra el Diwali, el “festival de les llums” hindú, doncs ha fet servir les festivitats hindues com a punt de partida per a l’obra Sacred waters. Aprofitant que la seva obra solament durarà un mes, Floro ha volgut crear quelcom arriscat. En les seves pròpies paraules, “Vaig pensar en el xoc de cultures, la diferència en la pràctica espiritual entre orient i occident, la forma en la qual entenen la vida i la mort donant-se rituals per celebrar la vida, alguns dels quals fins i tot practiquem, i rituals per celebrar la mort que podrien d’escandalitzar a occident”. Amb això, fa també referencia als judicis de valor que sovint fem i afegeix, “crec que la bellesa és subjectiva en mirar-se a través de la pintura i em dóna l’eina per reflectir una realitat que ens resulta difícil no jutjar”.

ES

Ivan Floro dibuja desde pequeño. Empezó a pintar con sprays en fábricas abandonadas y en rieras, pero al sentirse limitado a nivel técnico se acercó al procedimiento académico, aprendiendo de los grandes maestros gracias a Internet. Su trabajo actual se aleja de focalizarse exclusivamente en la producción pictórica y se adentra en la observación del proceso y la comprensión de uno mismo como creador.

Sacred waters | पवित्र पानी

Ivan Floro partió de un concepto que se le propuso con el objetivo de relacionar el mural con actividades y festividades organizadas en el Centre Cívic Cotxeres Borrell. En noviembre se celebra el Diwali, el “festival de las luces” hindú, por lo que las celebraciones hindúes han servido como punto de partida para la obra Sacred waters. Aprovechando que su obra solo durará un mes, Floro ha querido crear algo arriesgado. En sus propias palabras, “Pensé en el choque de culturas, la diferencia en la práctica espiritual entre oriente y occidente, la forma en la que entienden la vida y la muerte dándose rituales para celebrar la vida, algunos de los cuales incluso practicamos, y rituales para celebrar la muerte que serían capaces de escandalizar a occidente”. Con ello, hace también referencia a los juicios de valor que a menudo hacemos, añade, “creo que la belleza es subjetiva al mirarse a través de la pintura y me da la herramienta para reflejar una realidad que nos resulta difícil no juzgar”.

EN

Ivan Floro paints since he was a kid. He began to paint with sprays in abandoned factories and next to streams, but he felt limited on his knowledge, therefore he decided to come closer to an academic point of view, learning online from real masters. His current work is far from focusing exclusively on pictorial production and close to observing the process and the comprehension of one self as a creator.

Sacred waters | पवित्र पानी

Ivan Floro’s idea came from a concept it was proposed to him, trying to relate its work to the activities and festivities that take place in Centre Cívic Cotxeres Borrell. Considering this was the month of the Diwali, the Hindu lights festival, Floro created Sacred waters inspired on Hindu festivities. As his mural was going to last just one month, he wanted to create something risky. On his own words, “I thought about the clash of cultures there is between East and West, how they understand life and death. We celebrate some of their rituals, but we could be shocked buy some others”. He also talks about the judgement we make about other cultures, “I think beauty is subjective when it’s seen through painting, and it becomes a tool that allows me to present a reality that we’re used to judging”.

https://www.instagram.com/van_vuu/