ROUND 7: MIEDO 12

CAT

MIEDO 12 es un reconegut escriptor de grafiti. Afincat a València pertany a BN, crew italiana amb 21 anys d’antiguitat. Va començar al món del grafiti l’any 1998.
Els seus grafitis sempre donen més importància a les lletres que a la part figurativa.

“El vuit més que l’infinit”

“Tot neix del vuit com un sospir projectat sobre el subconscient, donant cos a una idea que acaba creant un holograma. On el principi i el final són les lletres.”

ESP

MIEDO 12 es un reconocido escritor de graffiti. Afincado en Valencia, pertenece a BN, crew italiana con 21 años de antigüedad. Empezó en el mundo del graffiti en 1998.

Sus graffitis siempre dan más importancia a las letras que a la parte figurativa.

“La nada más que infinito”

“Todo nace de la nada como un susurro proyectado sobre el subconsciente, dando cuerpo a una idea que acaba creando un holograma. Donde el principio y el fin son las letras.”

ENG

MIEDO 12 is a famous graffiti writer from Valencia, Spain. He’s a member of BN, a 21 years old Italian crew. Miedo 12 began graffiti in 1998.

His graffitis always give more importance to letters than to the figurative part.

“Nothingness more than infinite

 “It all arises from nothingness, like a whisper projected onto the subconscious, giving material shape to an idea that ends up creating a hologram. One where the beginning and the end are both the letters.”