FUNDACIÓ CONTORNO URBANO

La fundació sense ànim de lucre Contorno Urbano es va crear l’any 2017 amb l’objectiu de promoure l’art a l’espai públic i les bones pràctiques en el sector de l’art contemporani amb especial èmfasis en els artistes urbans. Aquesta entitat sorgeix de l’aliança entre l’associació cultural L’Hurbart i l’associació d’artistes urbans Kaligrafics. Ambdues entitats comparteixen objectius i decideixen establir una nova entitat que canalitzi part de l’activitat que desenvolupaven per separat.

El patronat de la fundació està format per:

Esteban Marín, President

Ninoska Juan, Secretaria

Mario Sánchez, Tresorer