HAZARD: Margalef

14/12/2018 –

margalef

En anglès, ‘hazard’ significa perill de risc. Els termes ‘hazard’ i ‘risc’ solen utilitzar-se indistintament; tanmateix, en termes d’avaluació de riscos, es tracta de dos termes molt diferents. L’ ‘hazard’ és un agent que pot causar danys als humans, a la propietat o al medi ambient. El ‘risc’ és la probabilitat de que l’exposició a un ‘hazard’ produeixi una conseqüència negativa o, dit d’una altra forma, un ‘hazard’ no suposa cap risc si no hi ha cap exposició a aquest perill.

Però ‘hazard‘ també és el nom comercial d’una determinada cinta adhesiva amb patrons de ratlles alternades bi-color, que s’utilitza per advertir o cridar l’atenció dels vianants en una zona o situació que contingui un possible risc. I aquesta exposició va d’això, i de com extendre aquest llenguatge a altres colors, geometries i contextos. I l’atzar.