ART ALS MURS

“Art als murs: millora de l’espai públic a través de la comunitat” és un projecte social i educatiu amb joves d’entre 13 i 22 anys.
La creació i formació d’aquest grup respon a la necessitat urgent d’actuacions comunitàries a la ciutat de l’Hospitalet amb un espai públic molt degradat. Aquestes actuacions no només recuperen espais urbans deteriorats, sinó que estableixen vincles entre entitats o col·lectius locals i joves interessats en l’art.
El projecte consta de 3 fases: formació, apoderament i continuïtat, i es van realitzar en continu durant nou mesos entre 2017 i 2018.

El grup destinatari del projecte estava format per joves de la ciutat inscrits de manera voluntària i sense cost econòmic. La durada de les sessions setmanals era de dues hores les sessions de teoria o disseny i de fins a 4h les d’execució i pintura.

Les sessions més teòriques es van realitzar als mesos d’hivern (octubre-gener) i les sessions pràctiques entre febrer i juny. Les sessions de codisseny van ser constants durant tot el projecte i s’alternaven a l’execució de les propostes dels joves.

Objectius i consideracions

– Creació d’un grup de joves de la ciutat interessats en l’art, el grafiti i la comunitat.

– Establir un programa educatiu interessant i complet que els formés i capacités per emprendre els seus propis projectes en el futur.

– Fer una avaluació continua dels resultats i experiències del grup i entrevistes a l’inici i al final del projecte per valorar la seva evolució.

– Dur a terme un seguiment durant els següents 24 mesos un cop finalitzat el projecte dels participants per veure quants d’ells han continuat amb la pràctica artística.

– Vincular aquest grup a projectes actius de la fundació així com nous projectes per tal que es relacionin amb altres col·lectius.

Sessions de teorìa

Aquestes sessions de teoria van ser les primeres que vam realitzar intercalant-les amb sessions pràctiques perquè desenvolupessin
interès i habilitat en la tècnica. Les sessions estaven conduïdes per una educadora referent del grup i diferents professors que ensenyaven diferents tècniques com pot ser lettering de grafiti, personatges, collage, etc. En total van passar 4 professors “externs” durant tot el curs.

També vam realitzar rutes i visites guiades a intervencions realitzades a la ciutat per als joves i es va cobrir l’història i teoria de l’evolució del grafiti i l’art urbà com a part del temari així com el visionament de material documental especialment rellevant.

Sessions de disseny

Un cop els participants tenien una base teòrica sobre el moviment i algunes tècniques bàsiques es van començar a involucrar en processos de codisseny en alguns projectes comunitaris de la ciutat que la fundació estava realitzant. El projecte es va transformar en un espai de suport per formar joves que ens ajudessin a dissenyar i dinamitzar les intervencions com a part de la seva formació.
En aquestes sessions els participants havien de dissenyar la intervenció sota alguna premissa que dictés l’espai: temàtica, dimensions, participants, etc. Aquest disseny es realitzava després d’una reflexió grupal i una pluja d’idees seguit d’un debat de presentació de les propostes.

Execució de les propostes

Un cop dissenyada la proposta, tocava executar la intervenció. Vam fer jornades ampliades i caps de setmana per disposar de més temps. En total es van dissenyar i executar una desena d’intervencions a Hospitalet i rodalies i es van treballar amb altres joves, centres educatius i artistes professionals.

Es en aquesta tercera fase amb la confiança generada en les sessions anteriors on van assolir els coneixements i la capacitat per tirar endavant els seus propis projectes en el futur.

Continuïtat: Un any després

No hi ha millor manera d’explicar els beneficis del projecte que el seguiment realitzat als joves i les oportunitats generades. Un any després de finalitzar el projecte, ens sorgeix l’oportunitat de realitzar un petit mural a l’exterior del nou espai jove de la ciutat. Decidim que el millor que podem fer es derivar aquesta feina als joves del programa “Art als murs” perquè acompanyin als altres joves usuaris de l’espai en el disseny i elaboració del projecte. La fundació va efectuar l’acompanyament i la documentació de la proposta que es va dissenyar i executar 100% pels participants del projecte Art als murs i els joves del casal.

També amb la vocació de donar continuïtat al projecte de formació i d’integrar a aquests joves a les activitats de la Fundació els 3 participants majors d’edat van participar al programa d’intercanvi YOUTHPOWER i van viatjar a Göteborg al Juliol de 2019 amb altres joves de L’Hospitalet.
Més del 70% dels participants està cursant actualment estudis superiors d’art i l’altre 30% estarà en disposició de fer-ho aviat després del batxillerat. L’efectivitat del projecte ha estat demostrada i la relació amb la majoria dels participants i la fundació encara es manté.