Aquest 12+1 és una intervenció de dos artistes cada dos messos.

1º EDICIÓ (2018-2019)