ROUND 10: Miquel Wert

CAT

Miquel Wert Jirheden (Barcelona, Espanya 1982) és un pintor hispà-suec que actualment viu I treballa a Barcelona. Llicenciat en Belles arts per la universitat de Barcelona, les seves obres I murals s’exhibeixen internacionalment en nombroses exposicions individuals I col·lectives des de l’any 2000.
L’artista està representat per diferents galeries nacionals I internacionals. Ha rebut diferents premis, participat en nombroses mostres col·lectives I fires d’art internacional I la seva obra es troba en col·leccions públiques I privades.

“Vida en Ombres”

Aquest nostàlgic retrat d’una família inspirat en una fotografia antiga, pretén ser una finestra oberta a la intimitat de la qual podria ser una família tipus. A pesar de tractar-se d’una escena aparentment distesa, pervivim la mirada desafiant de la figura masculina. Aquesta mirada directa a l’espectador, trenca l’anomenada quarta paret aportant un punt de tensió I generant un diàleg entre el vianant I el mural. Exemple de com una imatge quotidiana pot provocar un cert malestar pel fet de traspassar el llindar de l’àmbit privat.
ESP

Miquel Wert Jirheden (Barcelona, España 1982) es un pintor hispano-sueco que actualmente vive y trabaja en Barcelona. Licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Barcelona, sus obras y murales se exhiben internacionalmente en numerosas exposiciones individuales y colectivas desde el año 2000.

El artista está representado en varias galerías nacionales e internacionales. Ha recibido varios premios, participado en múltiples muestras colectivas y ferias de arte internacional, y su obra se encuentra en colecciones públicas y privadas.

“Vida en sombras

Este nostálgico retrato de una familia,inspirado en una fotografía antigua, pretende ser una ventana abierta a la intimidad de la que podría ser una familia tipo. A pesar de tratarse de una escena aparentemente distendida, percibimos la mirada desafiante de la figura masculina. Esa mirada directa al espectador, rompe la llamada cuarta pared, aportando un punto de tensión y generando un diálogo entre el peatón y el mural. Ejemplo de como una imagen cotidiana puede provocar un cierto desasosiego por el mero hecho de traspasar el umbral del ámbito privado.
ENG

Miquel Wert Jirheden (Barcelona, Spain, 1982) is a Spanish-Swedish painter who’s living and working in Barcelona. He cursed Fine Arts in Barcelona University and since 2000 his work has been shown internationally in solo and collective shows.

The artist is represented in various national and international art galleries. He received various prizes, participated in numerous exhibitions and art fairs, and his work is part of public and private collections.

 “Life in shadows

 This nostalgic family portrait, based on an old picture, pretends to be an open window to this “typical family” intimacy. Despite a scene that seems relaxed, we can feel the defiant gaze of the masculine character. It’s a direct and piercing gaze that creates tension and begins a dialogue between the pedestrian and the mural.