ROUND 12: PATI BAZTÁN

CAT

Pati Baztán és llicenciada en arquitectura, després d’haver estudiat paisatgisme, fotografia, dibuix i pintura. El seu treball està enfocat en la cerca de l’emoció, fora de l’estètica o del realisme. L’abstracció monocromàtica és el llenguatge que li permet crear obres potents i atípiques.

“NO TOCAR, recentment pintat” pel 12+1

Per a aquesta intervenció, Pati Baztán va voler fer reaccionar amb un traç negre gegantesc. Ella comenta que estem saturats de publicitat i #grafiti, generalment amb molt color, així que va decidir sorprendre amb una intervenció en blanc i negre que obligaria al públic a parar i reflexionar sobre el sentit de l’obra.
ESP

Pati Baztán es licenciada en arquitectura, después de haber estudiado paisajismo, fotografía, dibujo y pintura. Su trabajo está enfocado en la búsqueda de la emoción, fuera de la estética o del realismo. La abstracción monocromática es el lenguaje que le permite crear obras potentes y atípicas.

“NO TOCAR, recién pintado” para el 12+1

Para esta intervención, Pati Baztán quiso hacer reaccionar con un trazo negro gigantesco. Ella comenta que estamos saturados de publicidad y graffiti, generalmente con mucho color, así que decidió sorprender con una intervención en blanco y negro que obligaría al público a parar y reflexionar sobre el sentido de la obra.
ENG

Pati Baztán studied landscaping, photography, drawing and painting, and has a PhD in architecture. Her work is focused in looking for emotion, out of aesthetic and realism. The monochromatic abstraction is the language she uses to create powerful and atypical works.

“DON’T TOUCH, just paintedfor the 12+1

For this intervention, Pati Baztán wanted to make people react with a huge black outline. The artist comments that as we are saturated with a lot of advertising and graffiti, usually colorful, she decided to surprise with a work in black and white that would make people stop and think about it.