DAGOE

CAT/ Dagoe

Aitor Cara, també conegut com a Dagoe, es va submergir en el món del grafiti gràcies a amics de Badalona, la seva ciutat natal, en la seva època d’institut. El 2012 va participar en un festival de muralisme a París. Així, es va mudar a la capital francesa i va començar a centrar-se en els murals i els llenços, realitzant una residència en l’atelier Narvaland. Després de conèixer Tunísia, Itàlia, Bèlgica i Holanda, va tornar a Catalunya per a estudiar Il·lustració en l’Escola Massana de Barcelona.  Es va graduar el setembre de 2018 i actualment el seu treball se centra en la il·lustració, el disseny i l’animació.

ES/ Dagoe

Aitor Cara, también conocido como Dagoe, se sumergió en el mundo del graffiti gracias a amigos de Badalona, su ciudad natal, en su época de instituto. En 2012 participó en un festival de muralismo en París, lo que lo llevó a mudarse a la capital francesa y a centrarse en los murales y los lienzos, realizando una residencia en el atelier Narvaland. Después de conocer Túnez, Italia, Bélgica y Holanda, volvió a Cataluña para estudiar Ilustración en la Escola Massana de Barcelona.
Se graduó en septiembre de 2018 y actualmente su trabajo se centra en la ilustración, el diseño y la animación.

ENG/ Dagoe

Aitor Cara, aka Dagoe, started in the world of graffiti thanks to friends from Badalona, his hometown, during his high school years. In 2012 he participated in a muralism festival in Paris, which led him to move to the French capital and focus on murals and canvases, making a residency at the atelier Narvaland. After getting to know Tunisia, Italy, Belgium and the Netherlands, he returned to Catalonia to study Illustration at the Escola Massana in Barcelona.
He graduated in September 2018 and, currently, his work focuses on illustration, design and animation.