VOLTA MOLINS DE REI


MOSTRA DE CREATIVITAT URBANA MOLINS DE REI


Intervenció de mostra d’art a l’espai públic de caràcter permanent a Molins de Rei. Juny 2018.

El projecte s’inicia des de AVV Les Conserves (Molins de Rei) i ajuntament de Molins de Rei dins dels pressupostos participatius. L’acció de millora reclamada entre els veïns pel pas soterrat que connecta l’estació de RENFE amb el barri de Les Conserves.

Per tal de millorar l’espai establim una selecció d’artistes locals, majoritàriament joves per intervenir l’espai. Aquests artistes tenen llibertat creativa i són remunerats per la seva feina.

El resultat es una mostra d’art que ens permet per una banda dignificar l’espai i per un altre donar peu a intervencions d’artistes locals a l’espai públic mitjançant un codi de bones pràctiques on siguin remunerats justament per la seva feina.
Intervenir el context arquitectònic amb una base cultural i social per tal de donar li la volta a un espai que no és utilitzat per la seva foscor, pugui obtenir una segona vida.