PERE GRAFE

CAT/Pere Grafe

Pere Grané Feliu va nàixer el 1989 a Tarragona. Va estudiar il·lustració (Escola Superior de Disseny i d’Arts Llotja), sociologia (Universitat de Barcelona) i doctorat en Ciències de l’Educació (Universitat Autònoma de Barcelona).

Va començar el seu trajecte artístic en l’art de carrer ara fa més de deu anys. Aquesta experiència impregna la seva obra i carrera. En els últims anys ha combinat els seus interessos per les arts visuals amb la sociologia crítica i l’educació transformadora. 

Actualment, es dedica a la il·lustració, el muralisme i l’educació a través de les arts. Habitualment treballa amb escoles de primària, instituts de secundària i regidories de joventut. Col·labora amb l’Associació Artística i Cultural Difusor i la Fundació Contorno Urbano.

ES/ Pere Grafe

Pere Grané Feliu nació el 1989 a Tarragona. Estudió ilustración (Escuela Superior de Diseño y de Artes Lonja), sociología (Universitat de Barcelona) y doctorado en Ciencias de la Educación (Universitat Autònoma de Barcelona).

Empezó su trayecto artístico en el arte de calle ahora hace más de diez años. Esta experiencia impregna su obra y carrera. En los últimos años ha combinado sus intereses por las artes visuales con la sociología crítica y la educación transformadora.

Actualmente, se dedica a la ilustración, el muralisme y la educación a través de las artes. Habitualmente trabaja con escuelas de primaria, institutos de secundaria y concejalías de juventud. Colabora con la Asociación Artística y Cultural Difusor y la Fundación Contorno Urbano.

ENG/ Pere Grafe

Pere Grané Feliu was born in 1989 in Tarragona (Catalonia, Spain). He is graduated in Illustration (Llotja Advanced School of Art and Design), Sociology (University of Barcelona) and has a PhD in Education (Autonomous University of Barcelona). 

His artistic path in street art  began more than ten years ago, reason why his gotten experience permeates nowadays his work and career. In recent years, he has combined his interests in visual arts together with critical sociology and transformative education. 

Currently, he is further expanding his career in such fields like illustration, muralism and education through arts. He usually works together with primary schools,  secondary schools and town council youth departments. He also collaborates with the Artistic and Cultural Association “Difusor” and the Contorno Urbano Foundation.