MODULS


MÒDUL és una metodologia que neix el 2019 amb l’objectiu d’activar i mobilitzar la població local en relació amb la cura de l’entorn, la cultura i l’educació. Aquesta metodologia es tradueix en un dispositiu de participació social activa i impulsor de la cultura ciutadana. Durant l’any 2019 es comença a testejar aquesta metodologia a l’Hospitalet de Llobregat amb una prova pilot que deriva al Centre ecològic cultural. El 2022 i ja amb una prova pilot amb èxit, aquesta metodologia s’amplia i perfecciona per preparar la metodología per a la seva replicabilitat.

Gràcies a una mirada interseccional complim l’objectiu d’afavorir la participació i la implicació de persones molt diverses i que acostumen a estar sotmeses a diferents graus de multivulnerabilitat. Aquestes persones formen la base del projecte participant i gaudint de les activitats, com a persones voluntàries o en els espais de participació i gestió del projecte on es decideixen els aspectes estratègics i operatius de la proposta. 

El projecte neix amb la convicció que la cultura transforma, és generadora d’oportunitats, té la capacitat de sensibilitzar i emocionar i és respectuosa amb el medi en què opera i pot donar resposta als reptes urbans contemporanis i poblacions vulnerables.


 La metodologia MÒDUL neix amb la vocació d’activar i mobilitzar la població local a través de la generació de confiança, la transparència, la mediació i la cocreació. Aquests mitjans permeten millorar l’accés a la cultura mitjançant estratègies de democratització i democràcia cultural en barris poc cohesionats, amb molta població.


Dades de participació

Dades de planificació

Dades de tasques

Dades escolars


Metodologia multipremiada

METODOLOGIA


Apostem per situar les persones al centre de la innovació com a principals agents de canvi i generadors de propostes. La innovació aplicada a revalorar els processos i les metodologies, compartir el coneixement i enfortir les intel·ligències col·lectives. 

El Centre ecològic cultural es la primera implementació d’aquesta metodologia i es un projecte innovador, consolidat i premiat. Des d’aquest espai comunitari, autogestionat, horitzontal i porós s’impulsen actuacions i programes per fer front als reptes del territori. El programa de mediació comunitàries intercultural és la base social, relacional i de participació de l’espai i inclou el gruix de les activitats i actuacions de caràcter més sociocultural. Aquest programa implica entitats del territori de l’àmbit del lleure i de la salut mental, l’administració pública i centres educatius. Aquestes entitats participen en la governança de l’espai.

En el transcurs del desenvolupament del projecte al Prat de Llob., hem iniciat un extens procés participatiu que va començar amb una anàlisi minuciosa de la comunitat a través d’entrevistes, dinàmiques al carrer, votacions, entre altres mètodes. A través d’aquest procés, vam co-dissenyar diverses activitats i residències en col·laboració amb la comunitat, identificant preferències com la participació activa de les persones majors en espais històrics i la predilecció dels joves per carrers i places.
L’any 2019, s’inicia la primera prova d’aquesta metodologia a l’Hospitalet de Llobregat amb un pilot que evoluciona per a esdevenir el Centre Ecològic Cultural. El 2022, amb èxit en la prova pilot, es fa una ampliació i perfeccionament d’aquesta metodologia en vista de preparar-la per a la seva replicabilitat. Aquesta replicabilitat s’inicia l’any 2023, al barri de Sant Cosme del Prat de Llobregat.Als territoris on hem aplicat la nostra metodologia incidim amb uns impactes a curt termini de la següent manera: augment del nombre d’activitats gratuïtes i d’interès per a la població del territori, creació de xarxes de col·laboració i de treball amb agents locals i persones voluntàries del territori.

A més, al Centre Ecològic Cultural hi ha instal·lades mesures d’estalvi energètic com panells solars, sistema de recollida d’aigua, etc. A aquest territori comencem a veure uns impactes a mig/llarg termini, com; un increment en la fidelització de nous públics per a la cultura i consolidació dels programes d’accés cultural. També des del 2021 hi ha una consolidació de comissions de treball dins del dispositiu que s’organitzen de manera semi-independent. Amb la construcció dels horts socials al centre podrem consolidar de programes de co-gestió i voluntariat “verd” i horticultura, educació ambiental en centres educatius, etc.MODUL és una metodologia que ha rebut varis premis anualment des del seus inicis. Va ser premiada l’any 2020 amb els premis Josep Mª Rueda i Paluenzuela de la Diputació de Barcelona, premis que cerquen reconèixer projectes d’intervenció social. Aquests premis van reconèixer l’acció social i el treball de voluntariat que va implicar la construcció del primer edifici del centre cultural. L’any 2021 vam rebre els premis d’innovació social de la Fundació La Caixa per la metodologia en el disseny en format de co-creació i l’autoconstrucció en comunitat del Centre Ecològic Cultural. Per últim, l’any 2022 amb els premis Lluis Carulla que guardona biennalment projectes i idees culturals transformadores. En el cas de Mòdul aquests premis ens permeten replicar el projecte a altres territoris al llarg de dos anys.


CONFIEN EN NOSALTRES