TANDEM

El projecte tàndem neix l’any 2018 i es un programa del departament d’educació de l’ajuntament de L’Hospitalet per fomentar aliances de llarga durada entre centres educatius i organitzacions o equipaments de la ciutat, especialment culturals però també de caràcter científic o tecnològic.

Aquest programa planteja una col·laboració continuada per 5 anys entre centre i organització en la qual cada trimestre s’efectuï almenys una activitat conjunta.

En el nostre cas l’aliança es va efectuar amb el INS Rubió i Ors del barri de Can Serra a L’Hospitalet de Llobregat, centre amb el qual ja havíem col·laborat anteriorment.

La Fundació Contorno Urbano planteja unes residències de diferents artistes que desenvolupin vàries sessions de manera complementària al programa educatiu de visual i plàstica per tal d’enfortir-lo i dotar de recursos i experiències diferents als joves.

El grup serà cada any les classes de 1º de la E.S.O en l’asignatura visual i plàstica.

Objectius i consideracions

– Creació d’un model de col·laboració estable i una metodologia compartida amb el centre.

– Establir un programa educatiu interessant i complet que els formés i capacités als participants per emprendre els seus propis projectes en el futur.

– Fer una avaluació continua dels resultats i experiències del grup i entrevistes a l’inici i al final del projecte per valorar la seva evolució.

– Adherir al programa artistes amb la capacitat de transmetre de manera efectiva i dinàmica els seus coneixements als alumnes.

– Apostar per tècniques i aproximacions diferents de les habituals a classe per tal d’experimentar i aprendre noves vies d’expressió.

Spogo

Spogo va ser el primer artista participant del programa educatiu. Vam voler complementar el programa educatiu del centre amb un mòdul d’abstracció, forma i color. Per això es va realitzar una sessió teòrica sobre color, forma i que podem expressar amb la figura abstracta. Mitjançant figures geomètriques bàsiques
havíem de trobar una composició que pugues transmetre’ns alguna sensació o concepte.

Els alumnes van dissenyar la seva composició per traslladar-ho a format mural en una  intervenció al pati del centre.

Margalef

Margalef va efectuar la segona residència del projecte al voltant de l’abstracció en aquest cas molt vinculat a la tècnica singular de l’artista: cinta adhesiva. Aquest artista crea composicions abstractes amb materials comuns com cartó o cinta adhesiva industrial. Es l’ús d’aquesta tècnica tant singular i efímera al mateix temps que vam voler transportar als alumnes.

L’exercici plantejat va estar vinculat als colors bàsics de la cinta adhesiva i a crear una exposició al centre educatiu amb les peces resultants.

Emily Eldridge

Emily Eldridge és una artista americana que va efectuar un mòdul sobre muralisme comunitari al voltant d’un tema que el centre treballava de manera transversal: els drets humans.
Emily, il·lustradora de professió va generar amb els alumnes icones que representessin els diferents drets humans que es recullen a la declaració dels 30 drets humans universals.

Els alumnes van dissenyar imatges que els representessin i van realitzar aquest mural tipogràfic amb els icones a l’interior de cadascuna de les lletres.

Annaimiquel

Annaimiquel és un duo d’artistes multidisciplinaris amb els quals vam plantejar un mòdul de creació d’escultures amb material reciclat per la realització d’una instal·lació efímera que seria destruïda el mateix dia de la seva mostra com a part de la performance. En les sessions de treball vam explorar el volum i la forma així com crear peces a partir de cartó i brossa.

El resultat va ser molt divertit i diferent pels joves especialment la instal·lació i destrucció de la peça.