MUSA 71

CAT/ Musa 71

Des de fa 30 anys María ha estat pintant, treballant i viatjant fent seu el nom Musa71. Va néixer a Barcelona en el 71, però per al grafiti l’any del seu naixement és el 89. És, entre altres coses, una escriptora/artista de grafiti autodidacta. L’apassionen les lletres, la forma en què es poden barrejar i retorçar sense perdre el sentit, i les combinacions de colors que impacten. Representa a diferents grups de grafiti, un ventall d’idees i formes d’entendre el carrer i l’art.

ES/ Musa 71

Desde hace 30 años María ha estado pintando, trabajando y viajando haciendo suyo el nombre Musa71. Nació en Barcelona en el 71, pero para el grafiti el año de su nacimiento es el 89. Es, entre otras cosas, una escritora/artista de grafiti autodidacta. Le apasionan las letras, la forma en que se pueden mezclar y retorcer sin perder el sentido, y las combinaciones de colores que impactan. Representa a diferentes grupos de grafiti, un abanico de ideas y formas de entender la calle y el arte.

ENG/ Musa 71

For almost 30 years, Maria has been painting, working and traveling, making her name Musa71. She was born in Barcelona in 1971, but for graffiti, the year of her birth is the 89. She is, among other things, a self-taught graffiti writer / artist. She is passionate about letters, the way they can mix and twist without losing the meaning, and the colour combinations that impact at first sight. She represents different groups of graffiti, a range of ideas and ways of understanding the street art.

Instagram: @musa71_