COLECTIVO LICUADO

CAT/ Colectivo Licuado

Colectivo Licuado es va formar fa cinc anys, és una empresa de pintura mural realitzada per Camilo Núñez i Florència Durán. Avui el seu objectiu és pintar i treballar junts com un treball en equip, donant color als espais públics i privats. Investiguen i combinen la cultura i la tradició d’un entorn particular, amb la seva pròpia estètica.

ES/ Colectivo Licuado

Colectivo Licuado se formó hace cinco años, es una empresa de pintura mural realizada por Camilo Núñez y Florencia Durán. Hoy su objetivo es pintar y trabajar juntos como un trabajo en equipo, dando color a los espacios públicos y privados. Investigan y combinan la cultura y la tradición de un entorno particular, con su propia estética.

ENG/ Colectivo Licuado

Colectivo Licuado was formed five years ago, it´s a wall painting enterprise by Camilo Núñez and Florencia Durán. Today their aim is to paint and work together as a teamwork, giving color to public and private spaces. They investigate and combine the culture and tradition of a particular environment, with their own aesthetics.