ROUND 12: RESKATE STUDIO & CINTA VIDAL

Reskate Studio & Cinta Vidal pintan l’ùltim mural de la primera edició. Aquest mural es especial ja que es l’únic que no el realitza un artista individualment , sino 3.