ROUND 10: AXE COLOURS

CAT

Adrià (Smaug) i Oriol (Gúma) amics d’infància van començar a pintar l’any 99′ a Barcelona. Interessats en l’arquitectura, disseny i arts plàstiques, l’any 2009 van veure l’oportunitat de dedicar-se professionalment al disseny i decoració de negocis i particulars amb la tècnica del #grafiti.

Així va néixer AXE Colours, amb un primer #grafiti d’Homenatge a Pepe Rubianes i el primer treball al Parc d’atraccions Tibidabo.

A partir de llavors han decorat nombroses persianes, murals i interiors a Barcelona arribant a pintar el Túnel de Vestuaris del Camp Nou del Futbol Club Barcelona en el 2015 (actualment segueix el mural).

En aquests anys, Oriol decideix dedicar-se exclusivament a la seva carrera d’Arquitecte a Londres i HongKong, i Adrià es dedica plenament a AXE COLOURS i comença a pintar una sèrie de retrats de personatges de sèries de TV repartides per Barcelona amb un estil molt colorista i recognoscible.

La intervenció d’aquest mes és un retrat del meravellós personatge de Tommy Shelby, encarnat per Cillian Murphy en una de les millors sèries dels últims temps: Peaky Blinders
ES

Adrià (Smaug) y Oriol (Gúma) amigos de infancia empezaron a pintar en el año 99′ en Barcelona. Interesados en la arquitectura, diseño y artes plásticas, en el año 2009 vieron la oportunidad de dedicarse profesionalmente al diseño y decoración de negocios y particulares con la técnica del graffiti.

Así nació AXE Colours, con un primer graffiti de Homenaje a Pepe Rubianes y el primer trabajo en el Parque de atracciones Tibidabo.

A partir de entonces han decorado numerosas persianas, murales e interiores en Barcelona llegando a pintar el Túnel de Vestuarios del Camp Nou del Futbol Club Barcelona en el 2015 (actualmente sigue el mural).

En esos años, Oriol decide dedicarse exclusivamente a su carrera de Arquitecto en Londres y HongKong, y Adrià se dedica plenamente a AXE COLOURS  y empieza a pintar una serie de retratos de personajes de series de TV repartidas por Barcelona con un estilo muy colorista y reconocible.

La intervención de este mes es un retrato del maravilloso personaje de Tommy Shelby, encarnado por Cillian Murphy en una de las mejores series de los últimos tiempos: Peaky Blinders

ENG

Adrià (Smaug) and Oriol (Gúma) childhood friends began painting in the year 99 ‘in Barcelona. Interested in architecture, design and plastic arts, in 2009 they saw the opportunity to dedicate themselves professionally to the design and decoration of businesses and individuals with the graffiti technique.

This is how AXE Colours was born, with a first tribute graffiti to Pepe Rubianes and the first work at the Tibidabo amusement park.

Since then they have decorated numerous blinds, murals and interiors in Barcelona, ​​arriving to paint the Tunnel of Changing rooms of the Camp Nou of the Futbol Club Barcelona in 2015 (currently the mural continues).

In those years, Oriol decides to dedicate himself exclusively to his career as an Architect in London and HongKong, and Adrià is fully dedicated to AX COLOURS and begins to paint a series of portraits of characters from TV series scattered around Barcelona with a very colorful and recognizable style. .

The intervention this month is a portrait of the wonderful character of Tommy Shelby, played by Cillian Murphy in one of the best series of recent times: Peaky Blinders