PERRINE HONORÉ

CAT/ Perrine Honoré

Perrine Honoré és una il·lustradora i dissenyadora gràfica francesa. Ha realitzat estudis de Disseny de Moda (Suecia), Disseny Gràfic (Epsaa, París) i un Màster en Disseny i Comunicació (Elisava, Barcelona). L’il·lustració és l’àmbit on se sent més còmode, li permet una major llibertat per expressar-se i poder bolcar tots els seus pensaments. A través d´una estètica festiva i acolorida, construeix un univers crític on queda en rellevància el descontrol i l´espontaneïtat. Troba inspiració amb artistes i dissenyadors contemporanis, així com a l’història de l’art i la vida quotidiana. Participa sovint en fanzins i està constantment buscant col·laboracions.

ES/ Perrine Honoré

Perrine Honoré es una ilustradora y diseñadora gráfica francesa. Ha realizado estudios de Diseño de Moda (Suecia), Diseño Gráfico (Epsaa, París) y un máster en Diseño y Comunicación (Elisava, Barcelona). La ilustración es el terreno en el que siente más cómoda, le permite mayor libertad para expresarse y volcar sus pensamientos. A través de una estética festiva y colorida, construye un universo crítico donde priman la locura y la espontaneidad. Encuentra su inspiración en artistas y diseñadores contemporáneos, así como en la historia del arte y la vida cotidiana. Participa a menudo en fanzines y está constantemente buscando colaboraciones.

ENG/ Perrine Honoré

Perrine Honoré is a French illustrator and graphic designer. He has studied Fashion Design (Sweden), Graphic Design (Epsaa, Paris) and a Master’s Degree in Design and Communication (Elisava, Barcelona). The illustration is the terrain in which he feels most comfortable, it allows him greater freedom to express himself and to dump his thoughts. Through a festive and colorful aesthetic, it builds a critical universe where madness and spontaneity prevail. Find inspiration in contemporary artists and designers, as well as in the history of art and everyday life. She participates often in fanzines and is constantly looking for collaborations.