ROUND 9: ALBERTO MONTES

CAT

Alberto Montes Sánchez (Los Corrales, Sevilla, 1995) és llicenciat en Belles Arts per la Universitat de Sevilla. Jove artista urbà amb gran projecció ha participat recentment en projectes com la II Biennal de la Universitat andalusa de creació plàstica contemporània (BIUNIC) el 2017, CREENÇA (Berga, 2018) i Festival de límits (Avià, 2018).

“Política de lucidesa”

“Política de lucidesa” dóna títol a una imatge democràtica pacífica. “En contraposició a tot el viscut el passat 1-O, del qual es compleix aniversari, aquest mural reflexiona sobre la condició humanani els seus ideals en moments de gran tensió i decisió política.” En paraules de l’artista sevillà.

Alberto Montes, en el seu nou mural parell el 12 + 1 ha volgut reivindicar l’acte democràtic de votar, en referència a l’aniversari dels actes succeïts el passat 1_0 a Catalunya. Aquest mural forma part del compendi de 12 murals anuals que presenta el projecte.

ES

Alberto Montes Sánchez (Los Corrales, Sevilla, 1995) es graduado en Bellas Artes por la Universidad de Sevilla. Artista urbano joven y con gran proyección ha participado recientemente en proyectos como la II Bienal Universitaria Andaluza de Creación Plástica Contemporánea (BIUNIC) en 2017, CREENÇA (Berga, 2018) y Limit Festival (Avià, 2018).

“Política de lucidez”

“Política de lucidez” da título a una imagen democrática pacífica. “En contraposición a todo lo vivido el pasado 1-O, del que se cumple aniversario, este mural reflexiona sobre la condición humana y sus ideales en momentos de gran tensión y decisión política” en palabras del artista sevillano.

Alberto Montes, en su nuevo mural par el 12+1 ha querido reivindicar el acto democrático de votar, en referencia al aniversario de los actos sucedidos el pasado 1_0 en Cataluña. Este mural forma parte del compendio de 12 murales anuales que presenta el proyecto 12+1.

ENG

Alberto Montes Sánchez (Los Corrales, Seville, 1995) is a graduate in Fine Arts from the University of Seville. Young urban artist with great projection, hi has recently participated in projects such as the 2nd Andalusian University Biennial of Contemporary Plastic Creation (BIUNIC) in 2017, CREENÇA (Berga, 2018) and Limit Festival (Avià, 2018).

“Politics of lucidity”

“Politics of lucidity” gives title to a peaceful democratic image. “In contrast to all the experience of the past 1-O, of which anniversary is celebrated, this mural reflects on the human condition and its ideals in moments of great tension and political decision” in the words of the Sevillian artist.

Alberto Montes, in his new mural for the 12 + 1, wanted to vindicate the democratic act of voting, in reference to the anniversary of the events that took place last 1_0 in Catalonia. This mural is part of the compendium of 12 annual murals presented by the 12 + 1 project.

https://www.facebook.com/albertomonsan

&

https://www.instagram.com/alberto__montes